BESTELLING
VERZEND INFORMATIE
Verzendadres *
Verzendadres
BETALEN PER OVERSCHRIJVING
Het totaalbedrag van € 68,95 (per aangetekende zending € 72,00) dient u over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE05 7360 1447 3575. Dit met de vermelding van je naam. Eens de betaling toekomt op deze rekening zal de bestelling verwerkt worden.